Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych
Szef Centrum

<< POWRÓT

m.soloducha@akademia.mil.pl

Szef CSiKGW
płk dr inż. Marek SOŁODUCHA

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu (1988), Akademii Obrony Narodowej (1997). Ukończył WKDO (1992) o profilu dowódczym w Toruniu, podyplomowe studia pedagogiczne w AON (1998), kurs operatorów systemu symulacyjnego JTLS w Monterey (2004, 2012 i 2016) oraz natowski kurs operatorów ćwiczeń CAX w Stambule (2008). Służbę wojskową pełnił na różnych stanowiskach dowódczych i sztabowych w 1dRT w Trzebiatowie, 5 dRT w Giżycku oraz 1pa w Ciechanowie. Od 1997 r. pracownik naukowo-dydaktyczny AON w Katedrze WRiA a od 2003 r. w CSiKGW na stanowiskach: starszy specjalista, szef pracowni programowania ćwiczeń i kierownik zakładu operacyjnego. Autor i współautor prac naukowo-badawczych oraz opracowań dydaktycznych z zakresu użycia WRiA w działaniach bojowych i dowodzenia oraz z problematyki wykorzystania systemów symulacyjnych w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych wspomaganych komputerowo. Propagator wdrożenia do ćwiczeń w SZ RP modułu JEMM (Joint Exercise Managment Module).

Od 03.10.2016 r. wyznaczony na stanowisko Szefa CSiKGW.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych